Nie, nie oznacza, ale… W dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: III CZP 113/17, w której stwierdził, że: W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty...

czytaj dalej